Projektu pieteikšanas noteikumi


PROJEKTU PIETEIKŠANAS NOTEIKUMIProjektu pieteikumi konkursam iesūtāmi
tikai elektroniski no 1. janvāra līdz 1. februārim. Citos formātos iesūtītās anketas netiks pieņemtas.

Lai pieteiktos konkursā projekta pieteicējam jāsagatavo pieteikuma komplekts, kas sastāv no:

1)  Kompjūter
ā tiešsaistē aizpildītas pieteikuma veidlapas;

2)  Divām (2) rekomendācijām;

3) Citiem papildmateriāliem, kas ilustrē vai papildina projekta pieteikumu – piemēram, fotogrāfijām, izvilkumiem no topošās grāmatas, skaņu ieraksta vai video materiāla. Papildmateriāli jānosūta lietvedei Renātei Kenney uz pieteikumi@gmail.com vai pa pastu uz līdz 1. februārim (pasta zīmogs):

Latvian Foundation c/o Renate Kenney P.O. Box 270, North Scituate MA, 02060 USA

Ja vajadzīgs, komplektam arī pievieno Reģistrācijas apliecības kopiju (tikai organizācijām);


Projekta pieteicējs
ir fiziska persona vai organizācija, kas atbildīga par projekta īstenošanu, finansēm un nepieciešamajām atskaitēm. Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadskārtējam projektu konkursam.

Ja pieteicējs vēl nav atskaitījies par iepriekšējo Latviešu Fonda finansēto projektu, nākamais šī pieteicēja projekts konkursā netiks pieņemts.


Projektu lietvedis atbildēs uz jūsu jautājumiem projektu iesniegšanas periodā no 1. janvāra līdz 1. februārim, informēs jūs par jūsu projekta statusu konkursa norises gaitā, kā arī Latviešu Fonda padomes vārdā, paziņos konkursa rezultātus.