Padome un darbība


Latviešu Fonds skaitļos: Kopējais dalībnieku skaits kopš fonda dibināšanas: 1,225 no tiem 691 “Tūkstošnieks”.  Patreiz aktīvi: 500  Kopš dibināšanas projektiem piešķirts vairāk kā $1,700,00 

Kapitāla vērtība:  $838,198 (2016. gada 31. decembris)

 

Latviešu Fondu pārvalda dalībnieku ievēlēta padome.

Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 3 gadiem un var tikt ievēlēti atkārtoti – bet ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.  Revidenti tiek ievēlēti katru gadu no jauna.  Komisijas sasauc un atlaiž LF priekšsēdis izejot no fonda vajadzībām. 

 

Kristīna Sīmane-Laimiņa
Valda Grīnberga
Renāte Kenney
Ilze Pētersone
Jēkabs Bērzkalns
Astrīda Ezergaile


Zinta Pone
Mārtiņš Daiga       
Rudolfs Bērziņš

Valdis Bērziņš

Brigita Rumpētere 

Tija Kārkle

Andris Padegs 

Padomes priekšsēde
Aktīvo projektu lietvede
Projektu vadītāja/Administratīvā lietvede 
Sekretāre/Sabiedrisko attiecību vadītāja
Kasieris
Priekšsēdes vietniece


Revidents

Revidents
Revidents 

LF pārstāvis Latvijā

LF ieguldījumu komisija 

Padomdevēju komisija