Arhīvs


2012

13375993

3x3 nometne Īrijā pirmoreiz
2012-11-07

Pēc Līgas Rupertes vārdiem, "3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt."

Lasīt vairāk ...


13375968

Latviešu fonds ir visur!
2012-10-15

Par Latviešu Fonda (LF) Nedēļas Nogali Nākotnei(NNN) bija izsmeļoša informācija laikrakstos "Gaidīti visi, kas vēlas uzlādēt savas latviskās baterijas" vai atkal "Latviešu Fonda priekšsēde Rīgā." Ar apdomu NNN sēdes un sarīkojumi bija ieplānoti Filadelfijas 120X120 sarīkojumu skaitā. Pie iepriekš teiktā var tikai piemetināt, ka viss tiešām notika kā solīts.

Lasīt vairāk ...


13375969

LF Nedēļas nogale nākotnei Filadelfijā papildus informācija
2012-09-13

Nedeļas nogale nākotnei nekadā ziņā nav "slēgts" sarīkojums. Šī nogale ir domāta tieši plašākai latviešu publikai. Gaidām visus, kam ir interese par latviešu sabiedrību, vēsturi un kultūru--visus, kas vēlas uzlādēt savas latviskās baterijas, izraujoties no ikdienas un tiekoties ar neikdienišķiem cilvēkiem un domām. Šīs būs dienas, kad varēsim pārcilāt mūsu pašu un mūsu tautas tik liktenīgo pagātni, izvērtēt tagadni un pādomāt par nākotnes iespējām. Dienas, kad netrūks laika arī papriecāties, pasmieties, izklaidēties. Brauciet uz Filadelfiju, kur latvietība, par spīti svešuma spaidiem un laika griežiem, ir "izturējusi" kopš 1892. gada! Un ne tikai izturējusi

Lasīt vairāk ...


13375991

Latviešu Fonda priekšsēde Rīgā
2012-09-08

Šovasar Kristīne Sīmane-Laimiņa uz brīdi paviesojās Latvijā un satikās ar dažiem Latviešu Fonda (LF) dalībniekiem, kuri jau vairākus gadus dzīvo Latvijā. Esmu priecīga, ka aicināto vidū ir arī mans vārds, jo Fondā esmu tūkstošnieks jau ilgus gadus un vairākkārt esmu bijusi arī Fonda padomē.

Lasīt vairāk ...


13375967

Ierodies Filadelfijā uz NNN!
2012-08-09

Latviešu Fonda (LF) gada sapulce šogad notiks septembŗa beigās Filadelfijā. Kā jau ierasts, vietējā sabiedrība, kas uzņemas pulcināt LF dalībniekus un dot telpas pilnsapulcei, papildina nedēļas nogales programmu ar mākslas un kultūras pasākumiem tā saucamajā Nedēļas nogalē nākotnei.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2015 (1)
2013 (1)
2012 (5)
2011 (4)
2010 (2)
2009 (3)
2007 (4)
2006 (2)
2005 (2)