Mazie projekti


13379141

LF17M02 Palīdzēsim Tāšu muižai!
2017-02-07

2017. gada vasarā nometnes Saulgriežu Vasaras Vidusskola (SVV) ietvaros apmēram 30 - 35 jaunieši iesaistīsies Tāšu muižas restaurācijas darbos. SVV jaunieši dzīvos Kapsēdes pamatskolā, regulāri brauks uz Tāšu muižu, kur notiks apmācības un piedalīšanās restaurācijas darbos.

Lasīt vairāk ...


13379140

LF17M03 Stāstu sega Latvijai
2017-02-07

Ilgtermiņa projektā “STĀSTU SEGA Latvijai” tiks veidota lielizmēra 'patchwork' sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām. STĀSTU SEGAS gabaliņus veidos pēc brīvas izvēles – izšūt, aust, adīt. Katram gabaliņam klāt būs pievienots darinātāja vārds, dzīvesvieta, īsa biogrāfiska un izceļošanas informācija. Iespējams arī, ka gabaliņi ir kādas grupiņas kopdarbs, piemēram, kādas skolas klases. Tiks mudināta vecākās paaudzes palīdzība, mācot jaunajai paaudzei latviešu rokdarbu tehnikas gabaliņu veidošanā.

Lasīt vairāk ...


13379139

LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu
2017-02-07

Grendze ir aicināta veidot vienreizēju, nepastāvīgu izstādi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas telpās. Bibliotēka pieprasa, ka viss darbs tiek gatavots Latvijā, ko Grendze arī darīs šī gada aprīlī, Cēsīs. Citām instalācijām Grendze ir izmantojusi izejmateriālus lielos kvantumos, bet šai izstādei viņa strādās citādāk: vajadzēs tikai 100 grāmatu, viena katram Latvijas gadam. Grendzei ir nozīmīgs ne tikai grāmatu skaits bet arī, ka tās būtu sarakstījuši latviešu autori, latviešu valodā. Grendze apsver saistību ar 4. maiju - balto galdautu svētkiem. Dreļļu raksti, tipiski latviskam galdautam, redzami melnā grīdā bibliotēkas galvenajā vestibīlā. Grendze domā līdzīgus rakstus izveidot savā darbā, uzsverot vizuālo saspēli starp drukāto tekstu, zīmētiem rakstiem un izgrieztiem logiem. No tiem veidos bērzu mizām līdzīgus karogus, kurus karinās telpas griestos, to pārveidojot par sapņainu vietu.

Lasīt vairāk ...


13379138

LF17M05 Cēsu pilsēta – vēstures video liecības nākamajām paaudzēm
2017-02-07

Projekta izpildītājs – Cēsu Centrālā bibliotēkā. 2016. gadā bibliotēka Novadpētniecības lasītavas krājumu papildināja ar unikālu vērtību - filmu kopijām par Cēsīm no Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda. Šobrīd kolekcijā skatāmi 37 kinodokumentu fragmenti no 1930. līdz 1975. gadam par dažādām sabiedriskām aktivitātēm Cēsu pilsētā. Esam organizējuši jau 2 kinolektorijus ar vēsturnieka komentāriem pilsētas iedzīvotājiem, aicinādami atpazīt Cēsis vēsturiskajos kino kadros. Cēsnieki izsaka lielu pateicību un izrāda neviltotu sajūsmu par šādu iespēju. Bibliotēka gatavojas Latvijas simtgadei, tāpēc 2017. gada laikā Novadpētniecības fonds tiks papildināts ar trūkstošajām filmu kopijām, 61 sižetu, par Cēsīm no 1928. līdz 1994. gadam. Arī šos dokumentālā kino fragmentus iegādāsimies no Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda, lai 2017. un 2018. gadā organizētu Cēsu pilsētai veltītu kinolektoriju ciklu bibliotēkas telpās.

Lasīt vairāk ...


13379137

LF17M06 Pētījums “Divvalodība starpkultūru komunikācijā Latvijā” un tā publicēšana grāmatā
2017-02-02

Pētījums un grāmata būs zinātnisks darbs. Pētījums tiks publicēts grāmatā. Tās aptuvenais apjoms – 230 lapaspuses, ar kopsavilkumu angļu valodā. Grāmatas autore – Dr. philol. Vineta Poriņa.

Lasīt vairāk ...


13379136

LF17M07 Meņģeles pienotavas siers
2017-02-02

Ogres novadā, Meņģelē, tiek rekonstruēta Ulmaņlaikos celta pienotavas ēka, pārveidojot to par dizaina viesnīcu Meņģeles Pienotava. Tās ietvaros paredzēts izveidot ekskursiju / meistarklasi, kurā gan skolnieki, gan cita vecuma interesenti varēs iemācīties, kā vienkāršā veidā, no pieejamiem produktiem jebkurā veikalā, var pagatavot gan ātro Mājas, gan Jāņu ķimeņu, gan citu sev tīkamu garšu buķešu sieru. Vēlamies parādīt latviešu mājas siera veidošanas tradīcijas, atklāt to vienkāršo pagatavošanas procesu. Pēc siera pagatavošanas, katrs savu uztaisīto sieru varēs paņemt sev līdzi uz mājām, pacienāt mājiniekus, atkārtot to pagatavošanu mājās.

Lasīt vairāk ...


13379135

LF17M08 “Etno kultūras radošā nometne bērniem un jauniešiem.”
2017-02-02

Projektu „Etno radošā nometne bērniem un jauniešiem” īstenos Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība (turpmāk - VMMSAB). Nometne notiks 12-17.06 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās. Etno radošās nometnes dalībnieki būs 50 Viļānu, apkārtnes un latviešu tradicionālās kultūras interesenti - bērni un jaunieši. Dalībnieki tiks dalīti 2 vecuma grupās:10-14,15-20 gadi.Bērni un jaunieši varēs piedalītīes 12 dažādas meistarklasēs : latviešu tradicionālās dziedāšanas (maniere un specifika), mandolīnas spēles (pamatu apgūšana), tradicionālās dejas (danči notiks svaigā gaisā, dzīvās mūzikas pavadībā), keramikas (dažādu figūru veidošana un svilpaunieki), teātra improvizācija u.c. Nometne būs dienas tipa, līdz ar to dalībnieki tiks ēdināti 2 reizes dienā (pusdienās un vakarā). Vakaros notiks dažādu veidu aktivitātes–spēles, paveiktā analīze, vakarēšana ar tēju,aktīva pastaiga un danči. Noslēgumā organizēsim iegūtā, prasmju rezumējuma pasākumu - koncertu “Latviski un gudri”.

Lasīt vairāk ...


13379134

LF17M09 Radoša kultūras mantojuma komunikācija (4
2017-02-02

Latvijā gadu gaitā veidojušās tradīcijas, ir ļoti plašs kultūras mantojums. Zināšanas un prasmes indivīdu aktīvā lietojumā, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē ir dzīvas tikmēr, kamēr dzīvs ir kaut viens šo zināšanu un prasmju pārmantotājs un nesējs. Projekta realizācijā piedalīsies biedrības biedri un pedagogi, kuru pieredze ir radošās izpētes un meistardarbnīcu organizēšana. Projekta aktivitātes - 4 tematiskās sarunas, 6 meistarklases un 1 akcija, mantoto kultūras vērtību radīšanai, saglabāšanai un pieejamībai tiks piedāvāta skolas vecuma bērniem, jauniešiem kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, paaudžu saliedētības un ģimenisko vērtību stiprināšanā caur kultūras mantojuma, tradīciju izpētes. Aktivitātes notiks gan Balvu novada muzejā, kurā izveidotas Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūras mantojuma centra 1 pastāvīgā un vairākas digitālās ekspozīcijas, gan Balvu Mākslas skolas telpās, kas ir piemērotas jaunrades procesam. Izveidota digitālā grāmata „Latviskās dvēseles raksti”.

Lasīt vairāk ...


13379133

LF17M10 Radošā nometne "anthropos"
2017-02-02

NORISE: Augšzemes iela 35, Aknīste, LV-5208 DALĪBNIEKI: 6 mākslinieki, 2 lektori, dokumentālo filmu cikla autors PROJEKTA VADĪTĀJA: Evelīna Vanaga Projekta ietvaros tiks ielūgti 6 mākslinieki uz radošo nometni Aknīstē. Radošās nometnes laikā mākslinieki izstrādās idejas un mākslas darbus, savukārt vairākus vakarus ikvienam interesentam tiks piedāvāta iespēja apmeklēt Raita Vulfa veidoto dokumentālo filmu cikla „Etnosi” seansus, klausīties lektoru piedāvātās lekcijas un iesaistīties diskusijās par mākslinieka lomu sabiedrībā un sabiedriskās domas veidošanā. Radošo profesiju pārstāvji ir viedokļu līderi, kas laikmetīgajā mākslā izmanto transnacionālus jeb pārnacionālus līdzekļus un metodes. Tāpēc projekta ideja ir savest kopā māksliniekus ar sabiedrību, lai runātu par problemātiku, kas skar starpkultūru dialogu, multikulturālu sabiedrību un savstarpējās tolerances veidošanos. Tēma par individuālo un sociālo procesu simbiozi caurstrāvos mākslas darbu radīšanas procesu.

Lasīt vairāk ...


13379132

LF17M11 "Tikai labi cilveki" gramata
2017-02-02

Grāmatas virsraksts būs "Tikai labi cilvēki". Tā iekļaus cilvēku dzīves stāstus, kuri atbalsta Latvijas mazturīgos, apdāvinātos Latvijas jauniešus ar stipendijām caur "Vītolu Fondu". Vairums no tiem ir trimdas cilvēki. Ir svarīgi, ka Latvijā cilvēki uzzina, ko Latvijā dara trimdinieki. Grāmatā būs vairāk par 400 lapas pusēm. Plānots izdot 2017. gadā, jo šis ir Vītolu Fonda 15 gadu jubilejas gads. Tas būs mans veltījums Latvijas simtgadei! Teksts grāmatai ir 95% apmērā jau uzrakstīts.Projekta īstenotājs - Astrīda Jansone.

Lasīt vairāk ...


13379131

LF17M12 Dokumentālā filma "3x3"
2017-02-02

Dokumentālā filma “3x3” par pasaules latviešu ģimeņu 3x3 kustību atbilst Latviešu fonda konkursa vērtībām. Tā būs pirmā filma par unikālo kustību, kas radās 1981. gadā Garezerā ASV, un atklās stipru ģimeņu stāstus, plašu brīvprātīgo darbu; tā sasauksies ar Latvijas simtgadi un godinās Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personas. Filma netieši stāstīs par Latvijas neatkarības trīsdesmitgadi, rādīs 3x3 tradīcijās balstīto sadarbību ar tautiešiem visā pasaulē. 3x3 kustībā kopš pirmsākumiem 1981. gadā ASV Garezerā līdz 2016. gada rudenim iesaistījušies 33 930 dalībnieki, notikusi 231 3x3 nometne desmit valstīs visu vecumu latviešiem. Paredzēts apzināt 3x3 arhīvu, digitalizēt, filmēt šīs vasaras 3x3 nometnes, 2018. gadā plānots filmu pabeigt. Projekts iesniegts arī VKKF, to sola atbalstīt “Daugavas Vanagi” Vācijā.

Lasīt vairāk ...


13379130

LF17M13 Uldis Ģērmanis:"Zili stikli, zaļi ledi"/"Zināšanai"
2017-02-02

Pirmoreiz pēc emigrācijas U.Ģērmanis Latviju apciemoja 1966. gadā un publicēja grāmatu „Zili stikli, zaļi ledi” (1968), kurā detalizēti apraksta kultūras dzīvi Latvijā okupācijas laikā. Ģērmanis tēlo neatkarības laika pirmskara Rīgu no zēna un jaunieša skatpunkta, un grāmatā sastopas neatkarīgās Latvijas students ar nobriedušo vēsturnieku, Zviedrijas latvieti. Tas vērojams gan viņa skatījumā uz padomju Latvijas kultūras darbiniekiem un vēsturniekiem, gan Rīgu un Latviju, kas mainījusies varu maiņās. Ģērmaņa analītiskie raksti un publikācijas apkopotas grāmatā „Zināšanai. Raksti par mūsu un padomju lietām” (1985) par kultūras darbinieku saziņu trimdā un Latvijā. Apzinoties abu grāmatu nozīmīgumu, “Lasītava” to publicēs vienos vākos, tādējādi samazinot izmaksas un ļaujot diviem no Ģērmaņa izcilākajiem darbiem nokļūt pie lasītājiem visā pasaulē. Grāmata iznāks 2017.g. novembrī, to veidos “Lasītavas” redakcija, tā būs pieejama lielākajā daļā Latvijas grāmatnīcu un elektroniski: las.am.

Lasīt vairāk ...


13379129

LF17M14 Latviešu jaunās mūzikas ieskaņojumi
2017-02-02

Profesionālā vokālā grupa Putni, atzīmējot savu 25 gadu darbības jubileju un Latvijas 100 - gadi ( 2018. gadā) iecerējusi ieskaņot un izdot vērtīgāko no pēdējo gadu jaundarbu klāsta, lai saglabātu unikālās kompozīcijas, tai skaitā ārzemju latviešu komponistu (Ērikas Jostes, Nika Gothama, Daces Aperānes) opusus, kas tapušas īpaši profesionālajam vokālās grupas Putni skanējumam un dažādu sastāvu mūziķiem instrumentālistiem. Ierakstā tiks iekļauti latviešu oriģinālmūzikas ieskaņojumi, kuri atklāj latviešu mūsdienu mūzikas stilistisko un žanrisko daudzveidību un skaistumu. Līdz šim izdotie vokālās grupas Putni ieraksti ieguvuši teju hrestomātisku vērtību Latvijas mūzikas dzīvē un sniedz ieskatu Latvijas mūsdienu mūzikas attīstībā. Sadarbībā ar LMIC tiks strādāts pie šo ierakstu ievietošanas mūzikas digitālajās platformās, tādējādi padarot tās pieejamas visā pasaulē. Lūdzam Latviešu fonda atbalstu ierakstu turpināšanai un latviešu komponistu ieraksta izdošanai.

Lasīt vairāk ...


13379128

LF17M15 Baltimoras dziesmu svētku mājaslapa
2017-02-02

Mājaslapa jau izveidota pagājušā gada aprilī, Elgas Ozolas izpildījumā ar Imanta Mohseni technisko palīdzību. Tajā gadā galvenais mērķis bija informēt publiku cik vien iespējams par svētku sarīkojumiem, novietojumu, viesnīcām, pieteikšanos un agrām ziedošanas iespējām. Ar rudeni pienāca klāt pirmais lielais projekts: uzstādīt skaidru, kārtīgu veikalu kur pārdot svētku biļetes. Bet šis lūgums ir jaunam posmam mājaslapai, jo tagad ar 2017. gadu sākam visādus lielākus projektus ar citādu mērķi: sagatavot un saorganizēt tos, kas 2016. gadā izteica interesi. 2017. gadā gatavojam vairākas sistēmas: ar janvāri ievietojām sistēmu kopkoristiem viegli noklausīties savu balss ieskaņojumus. Februārī ievietosim veidlapu reklamētājiem iesniegt materiālus svētku vadonim, sistēmu jaundeju tiesnešiem izvērtēt conkurentus, un vairākas iespējas ziedotājiem. Ar martu ievietosim brīvprātīgo pieteikšānās sistēmu. Visi šie projekti izbeigsies ar Baltimoras dziesmu svētkiem, kuri notiks šī gada jūlija sākumā.

Lasīt vairāk ...


13379127

LF17M16 MML online
2017-02-02

The project will be mainly completed using iSpring learning software. This software will be used to create three learning modules. Each module will consist of 18 chapters. Each chapter will contain a story in e-book format, vocabulary review, a glossary, links to relevant websites and videos, a quiz to test for understanding and conversation exercises. Audio will be included for pronunciation. I will need someone to do proofreading to ensure the language is used correctly. Also another to speak the audio. The stories will be written mainly in English with latvian words used so that their meaning can be deciphered contextually. The vocabulary review will consist of the latvian words introduced that chapter. The stories will build on one another and include previously learned vocabulary along with the new. The language introduction will follow ALA's macibu merki.

Lasīt vairāk ...


13379126

LF17M17 Otrpus Baltijas jūrai. Zviedrija. Latviešu bēgļu izjūtu un pieredzes dokumentējums tekstos
2017-02-02

Pētījumā autore pievērsīsies latviešiem Zviedrijā noteiktā laika posmā (1944-1954) Uzmanība pētījumā tiks pievērsta bēgļu pieredžu dokumentējumam (literāros tekstos), dodoties svešumā.

Lasīt vairāk ...


13379125

LF17M18 RADAGARS
2017-02-02

"Projekta ideja ir sarīkot Post-folkloras mūzikas svētkus RADAGARS 18. – 20.augustā Gulbenes novada Druvienas pagasta „Silmaču” brīvdabas estrādē, ar mērķi popularizēt mūsdienu tautas mūziku, tradicionālos dančus un amatniecību, bet darot to mūsdienu cilvēkam uztveramā un interesantā veidā. Svētku laikā paredzēts nojaukt klasiski ierasto attiecību modeli starp mūziķi – aktīvo darītāju un pasākuma apmeklētāju, mudinot līdzdarboties un jaunradīt arī apmeklētājus. Pasākumā ieplānotas gan kopīgas aktivitātes svētku vietas sapošanai, gan post-folkloras grupu koncerts, gan lustīgi danči, gan dažādas amatniecības, muzikālās un izglītojošās darbnīcas, gan vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Pasākuma kulminācija – LIELAIS RADĪŠANAS KONCERTS, kurā pasaules radīšanas teiku muzikālās skaņās ietērps radošie kopprojekti. Projekta pieteicējs ir biedrība „Druvienas Cilts”, kas nodarbojas ar latviskās dzīvesziņas uzturēšanu un Druvienas kultūras dzīves attīstīšanu."

Lasīt vairāk ...


13379124

LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā
2017-02-02

Projekts sevī ietver Dr.art. Ievas Pīgoznes monogrāfijas „Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā” tulkošanu no latviešu uz angļu valodu, lai to varētu izdot abās valodās paralēli. I.Pīgoznes doktora disertācija „Krāsas un to nozīme baltu 3.-13. gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā” ir pirmais pētījums, kurā starpdisciplinārā formātā, savienojot arheoloģijas, etnoloģijas un folkloristikas datus un pētniecības metodes, izzināts, kādas krāsas konstatējamas baltu 3.-13. gadsimta apģērbā, kā tās varēja tikt iegūtas un kāda varēja būt šo krāsu mītiskā nozīme to lietošanas laikā. Pētījums turpināts, izpētot vēl divu krāsas sastopamību tradicionālajā apģērbā un to mītisko nozīmi. Monogrāfijas kopējais apjoms plānots ap 70.000 vārdu. Tulkojumu plānots veikt vienā no Latvijā labākajiem tulkošanas uzņēmumiem „Skrivanek”, kurā tulkojumiem uz svešvalodām izmanto tikai dzimtās valodas runātāju pakalpojumus. Autorei jau ir pozitīva pieredze sadarbojoties ar šo uzņēmumu.

Lasīt vairāk ...


13379123

LF17M20 Kopsim jūras gēnu latviešos!
2017-02-02

Salacgrīvas Jūrniecības pulciņa dalībnieki kopā ar bijušo jūrnieku Ēriku Streiču (režisora J.Streiča brāli), žurnālistu Gintu Šīmani un operatoru Raivi Struncenu vasarā brauks pieredzes apmaiņā pie Pāvilostas jaunajiem jūrniekiem. Apmeklēs vienaudžus Engurē, Rucavā, Liepājas jūrskolā. Tāpat tikšanās paredzēta jaunsargu vasaras nometnēs - gan Vidzemē, gan - Kurzemē. Projekta realizācijā aktīvi iesaistīsies biedrība "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs". Kontaktpersonas visās tikšanās vietās būs tuvāko bibliotēku bibliotekāri.

Lasīt vairāk ...


13379122

LF17M21 Latviešu Kamermūzikas koncerts, kas notiks XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Baltimorā, ASV ietvarā.
2017-02-02

Latviešu kamermūzikas koncerts XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Baltimorā vedīs klausītājus pa latviešu akadēmiskās mūzikas taku no klasiskās līdz mūsdienu skaņu ainavai. Koncertā izskanēs latviešu komponistu instrumentālā un vokāli instrumentālā kamermūzika 20 latviešu mūziķu izpildījumā. Komponistu saraksts: J. Mediņš, P. Vasks, P. Aldiņš, A. Altmanis, Im. Zemzaris, T. Ķeniņš, Em. Dārziņš, D. Aperāne, P. Plakidis, H. Pavasars, un Im. Ramiņš. Koncerts notiks 2017.g. 2. jūlijā "American Visionary Art Museum" zālē Baltimorā, Merilandē.

Lasīt vairāk ...


13379121

LF17M22 Dziesmu spēles ESLINGENA pirmizrādes Eslingenā filmēšana
2017-02-02

Eslingenas Dziesmu svētku 70gades pasākumā, kas notiks no 16. – 18. jūnijam Eslingenā, Dienvidvācijā, bijušajā lielākajā bēgļu nometnē pēckara gados, viens no centrālajiem notikumiem ir A. Legzdiņa, L. Ritmanes un A. Ritmaņa dziesmu spēle ESLINGENA. Šī mūzikla dalībnieki ir diasporas pārstāvji no 8 Eiropas valstīm, apvienojot gan profesionālus mūziķus, gan diasporas kopienu koru un deju kopu dalībniekus, strādājot režisora J. Mūrnieka un vokālās pedagoģes I. Atardo vadībā. Tādējādi atkal pēc 70 gadiem tiks izstāstīts un izdzīvots latviešu trimdas stāsts, caur mūsdienu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu acīm un sirdīm. Svētku rīkotājiem ir svarīgi šo notikumu profesionāli nofilmēt, lai atstātu vēsturisku un kultūras dzīvē svarīgu liecību, kā arī protams nodrošinātu profesionālu un kvalitatīvu materiālu. „Eslingenas Dziesmu Svētkiem 70“ organizētāji - biedrība Saime - šī projekta ietvaros sadarbojas ar raidījumu 5. novads.

Lasīt vairāk ...


13379120

LF17M23 Auditorijas piesaiste mūsdienu latviešu mūzikas vērtībām
2017-02-02

Projekts veidots kā starpdisciplinārs muzikāls vēstījums par mūsdienu latviešu profesionālo mūziku. Projektu izpilda 12 spilgti latviešu komponisti, 20 latviešu kamermūziķi, video mākslinieks un muzikologs (iesaistīto pušu saraksts atrodami e-pasta pielikumā). Jaundarbi, to interpretācijas un mūzikas ieraksti, katra skaņdarba ieceres mākslas video un arī populārzinātniski raksti – visi projekta elementi savijas darbā vienotam mērķim. Rezultātā taps 12 jaundarbu mūzikas ieraksti ar oriģināliem mākslas video un populārzinātniskiem rakstiem par skaņdarba saturu, stilu, interpretāciju, komponistu, kas 2018. gada laikā ik mēnesi tiks publicēts interneta portālā “Satori.lv” kopā ar saiti uz mūzikas video youtube kanālā “Jaunā latviešu kamermūzika”. Šie raksti tiks tulkoti uz angļu valodu, tādējādi aizsniedzot arī starptautisko publicitāti. Mūzikas video kopā ar rakstu angļu valodā tiks publicēti biedrības “Radoši” mājaslapā www.airalaivinaartists.com un www.musiclatvia.lv (plānots).

Lasīt vairāk ...


13379119

LF17 M24 Meža māsas
2017-02-02

Mēdz teikt cilvēks dzīvo tik ilgi kamēr viņu atceras, kamēr atceras viņa darbus. Tāpat ir ar valsti. Tieši cilvēku atmiņas veido valsts vēsturi. Par mežabrāļiem un viņu atbalstītājiem līdz šim runāts maz. Taču šie cilvēki, kas toreiz dzīvoja mežā, uzskatīja, ka tas ir vienīgais veids kā turpināt cīņu pret padomju iekārtu. Viņi cerēja uz rietumu palīdzību, uz Latvijas neatkarību. Viņu to nepiedzīvoja. Latvijas partizānu karš neaptvēra tikai mežus (pamatā tur atradās partizāni), bet arī milzīgu skaitu sētu, māju un ģimeņu. Nevarēja būt savādāk, jo domās tā bija visas tautas lieta, visu kopīgs pretošanās karš. Līdzās mežabrāļiem bija sievietes, kuras riskējot ar dzīvību un represijām nesa pārtiku, zāles un citādi atbalstīja partizānus. Viņas to uzkatīja par savu pienākumu. Mūsu pienākums šodien ir izstāstīt viņu stāstu. Stāstu, kurš var beigties jebkurā brīdī, jo visām mūsu varonēm jau vairāk nekā astoņdesmit gadi.

Lasīt vairāk ...


13379118

LF17M25 Piebalgas jostas Mantiniekiem
2017-02-02

Projekts ko piesakām ir "12 Piebalgas jostas". Pēc LV Kultūras ministres Daces Melbārdes aicinājuma katram latvietim ko dot Latvijai tās simtgadē, Mantinieki gatavojas Baltimoras deju svētkiem un Svētkiem Latvijā 2018. gadā. Piebalgas tautastērpa jostas mums nepieciešamas meitu terpa nokomplektēšanai. Skaistie brunči jau ir pasūtīti un 4 ir pienākuši. Brunčus dejotāji iegādājas paši. Gadījumā ja ja mēs tiksim atbalstīti, jostas paliktu Mantinieku kopas īpašumā. Jostas mēs lietotu ar brunčiem kā to paredz tautastērps kā arī lietotu izdejojot skaistas dejas kur nepieciešamas jostas kā piemēram " Meita puišus dacināja".

Lasīt vairāk ...


LF17M26 Uldis Neiburgs "Grēka un ienaida liesmās! Otrā pasaules kari stāsti"
2017-02-02

Projekta mērķis ir izglītot latviešu sabiedrību par savas tautas un zemes vēsturi un veicināt izpratni par sarežģītajiem vēstures notikumiem Otrā pasaules kara laikā.Grāmatā apkopoti aculiecinieku stāsti, dokumenti, fakti un līdz šim nepublicēti fotomateriāli.

Lasīt vairāk ...


13379116

LF17M27 Mākslas filmas "Bille" materiāla piefilmēšana un atlase montāžai
2017-02-02

Spēlfilma “Bille” ir viena no skatītāju gaidītākajām programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filmām 2018.gadā. Tā vēstīs par slavenās rakstnieces un disidentes Vizmas Belševicas bērnību 1930to gadu nogalē Grīziņkalnā, Rīgā. Belševica ir vienīgā latviete, kas jebkad izvirzīta Nobela prēmijai un viņas triloģija “Bille” kļuva ļoti populāra Latvijā un Zviedrijā. Kaut arī šobrīd ir nofilmēts 95% filmas materiāla, vēl nepieciešams uzfilmēt ļoti svarīgas rudens epizodes, piemēram, Billes un vecmāmiņas došanos uz valsts svētkiem Rīgas centrā un kinoteātra apmeklējumu, kas ļauj meitenes fantāzijai iedomāties sevi 30to gadu mazās filmzvaigznes Šērlijas Templas vietā. Tās ir epizodes, kur reālas tā laika pilsētdzīves ainas mīsies ar topošās rakstnieces iedomu un sapņu vīzijām. Filmēšanu paredzēts veikt maijā, kad laikapstākļi pieļauj arī rudens ainu filmēšanu, izmantojot piemērotu dabisko gaismu. Projektu īstenos filmu studija “Deviņi” un tās radošā komanda.

Lasīt vairāk ...


LF17M28 “Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošana”
2017-02-02

Krāslavas novada dome ciešā sadarbībā ar kādreizējās Krāslavas politisko biedrības aktīvistiem (kontaktpersona Ērika Andžāne) lūdz Latviešu fondu līdzfinansēt senu Krāslavas politisko biedrības sapni par informatīvā materiāla - brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošanu... Krāslavas novadā šobrīd dzīvo tikai vairs nedaudz vairāk par 35 politiski represētajiem, pirms desmit gadiem bija gandrīz 400... Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk, lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam neapkopoti, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


13379114

LF17M29 Jēkaba Nīmaņa oratorija - veltījums Rīgas Pārdaugavai Latvijas simtgadē
2017-02-02

Īpaši Rīgas Pārdaugavai veltīta komponista Jēkaba Nīmaņa oratorija. Pirmatskaņojums - 04.05.2018. Dmitrija Petrenko veidotā koncertuzvedumā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Pārdaugavā. Brīvdabas koncertizrāde - 19.05.2018. Arkādijas parkā. Būtiska ir oratorijas iestudējuma pieejamība plašam klausītāju lokam, tāpēc tās komponēšana uzticēta J. Nīmanim, kura neparastais rokraksts un pieredze teātra mūzikas radīšanā ir pozitīvi priekšnoteikumi. Oratorijas pirmatskaņojumam tiek veidots īpašs mūziķu sastāvs, kas aptvers gan profesionālos, gan topošos mūziķus, kas dzīvo, strādā vai mācās Pārdaugavā, tādējādi stimulējot jaunu sadarbību rašanos, jauniešu interesi par laikmetīgo mūziku. Šobrīd norisinās Pārdaugavas simfoniskā orķestra komplektēšana, orķestri vadīs un diriģēs Guntars Bernāts. Rīgas Pārdaugavai ir ievērojama nozīme Rīgas un Latvijas kultūrvēsturē, oratorija un koncertuzvedums būs nozīmīgs pienesums Latvijas simtgadē un apkaimes iedzīvotāju lokālpatriotisma vairošanā.

Lasīt vairāk ...


13379113

LF17M30 Latvijas skolu jauniešu teātra sporta festivāls. Teātra sportam Latvijā 20
2017-02-02

Projektu veidos biedrība "Teātris un izglītība" kopā ar Latvijas un Lielbritānijas improvizācijas teātra ekspertiem. Teātra sporta divdesmitgadē tiek rīkots festivāls Siguldā, kur no visas Latvijas sabrauks ap 200 bērnu un jauniešu un 40 pedagogu, kopā 3 dienu garumā viņi piedalīsies meistarklasēs un veidos teātra sporta sacensības un izrādes. Improvizācijas teātris rada jauniešos vēlmi iesaistīties un līdzdarboties kultūras procesos, domāt par politiskiem jautājumiem, veidot savu personību un attīstīt spējas izteikties brīvi un radoši. Teātra sports (improvizācijas teātra populārākā forma) jauniešu vidū ir aktīva sabiedriskās līdzdalības forma. Teātra sports ir interaktīvs, uz savstarpējo komunikāciju vērsts veids, kā iepriekš minētās prasmes attīstīt. Teātra sporta festivāls ir veids kā šo metodi popularizēt un nodrošināt jauniešiem augsta līmeņa apmācības kultūrizglītībā. Festivālā piedalīsies ap 200 jauniešu no visas Latvijas.

Lasīt vairāk ...